צלם אלהים

מאת: אלי מלכי

 

את ההשראה לכתיבת מאמר זה קבלתי ממורי הרוחני סטוארט פרין. המאמר מוקדש לצלם אלהים ולסמליות הכרוכה בו. הדעות המובעות בו הן שלי ומשקפות את הבנתי המוגבלת.

 

צלם אלהים הוא המוטיב המרכזי בסיפור המקראי של בריאת האדם. מוטיב זה מופיע בכמה מקומות בספר בראשית:

 

פרק א':

ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו .. ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם.

 

פרק ה':

זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם

 

פרק ט':

שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם

 

כפי שהראיתי במאמר קודם המלה צלם שקולה מבחינה גימטרית למלה עץ:

 

צלם = עץ = 160

 

זהו רמז לעץ החיים המהווה, עפ"י הקבלה, דגם של האלוהות המתגלה בעולם. עץ החיים, שנקרא גם עץ הספירות הוא תאור של אלהים ותהליך התגלותו בעולם. מבנה עץ הספירות מוצג בדיאגרמה הבאה הלקוחה מאתר האינטרנט - Work of the Chariots :

 

עץ הספירות מייצג את האספקט האלוהי שמתגלה בעולם. אולם בתפיסה הקבלית המקור לעץ הספירות הוא האל הנסתר, שאינו נגלה בעולם, הנקרא אינסוף. המהות האלוהית הגבוהה ביותר איננה נגלית ואינה ניתנת לכל תאור. מבחינה לשונית המלה העברית הראשונית לאלהים - אל היא בהיפוך אותיות לא מילת השלילה הראשונית.

 

עץ הספירות מורכב משלושה עמודים: העמוד הימני מייצג את האספקט הזכרי הנותן והוא כולל את הספירות חכמה, גדולה (הנקראת גם חסד) ונצח. העמוד השמאלי מייצג את הצד הנקבי הקולט והיוצר מסגרת וגבול לנתינה. העמוד השמאלי כולל את הספירות בינה, גבורה (הנקראת גם דין) והוד. העמוד האמצעי מייצג את האיזון בין הכוח הזכרי לכוח הנקבי, והוא נקרא גם עמוד המודעות. עמוד זה כולל את ספירת כתר, הספירה הראשונית המכילה בתוכה את האספקט הזכרי והנקבי, ספירת תפארת (שנקראת גם רחמים) שהיא זכרית, ספירת יסוד שגם היא זכרית וספירת מלכות, הנקראת גם שכינה, שהיא נקבית, ומסמלת את הנוכחות האלוהית בעולם הגשמי.

עץ הספירות מתבטא באדם באמצעות מערכת הצ'קרות מערכת של מרכזי אנרגיה שבאמצעותה אדם יכול ליצור קשר עם אלהים. מערכת הצ'קרות היא צלם אלהים שעל פיו נברא האדם. זוהי תבנית הבריאה שחקוקה במודעותו של האדם. ההקבלה בין עץ הספירות למערכת הצ'קרות מומחשת בדיאגרמה שלהלן.

 

 

 

בתפיסה הקבלית ההקבלה בין עץ הספירות לצלם אלהים היא מפורשת. להלן מובאה מספרו של גרשם שלום פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, פרק חמישי, עמ' 178 (כל הציטוטים הם מספר הבהיר):

 

אולם הספירות מוצגות לא רק בדמות אילן, אלא בראש וראשונה בדמות אדם קדמון, המקבילה לזו של האדם הארצי. הספירות הן "הצורות הקדושות" המוזכרות לראשונה בספר הבהיר, שבו מופיעים שני התיאורים הסימבוליים האלה בזה אחר זה.

 

"שבע צורות קדושות יש לו לקדוש ברוך הוא וכולם כנגדן באדם, שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם. ואלו הן: שוק ימין ושמאל, יד ימין ושמאל, גוף ברית וראש."

 

"הצורות הקדושות" האלה הן הן, כפי שנאמר בספר הבהיר, צלם אלהים שבו נברא האדם, "בכל איבריו ובכל חלקיו".

האספקט הנסתר של האל מומחש מבחינה לשונית גם באדם. המלה אני, שהיא מלת ההתייחסות הראשונית לעצמנו, היא בהיפוך אותיות אין. ולפיכך אם:

 

אני = אין

 

הרי, במהות, אין לי קיום עצמאי, אלא כחלק מהאחדות האלוהית.

 

בריאת האדם כזכר ונקבה מסמלת את הכוחות המנוגדים, הזכרי והנקבי, הקיימים הן ביקום, כפי שממחיש התיאור של עץ הספירות, והן באדם. התיאורים הטנטריים של היקום והאדם הם מקבילים לחלוטין. זרימת האנרגיה הקוסמית בעולם מתוארת כזיווג בין אנרגיה זכרית לנקבית. זיווג זה מוצא את ביטויו בסמלים כמו ה- Yin-Yang הסיני וה- Yab-Yum הטיבטני המוצג בתמונה שלהלן:

עץ הספירות מתאר את תהליך זרימת האנרגיה האלוהית הבוראת את העולם. בקבלה קיימת השוואה בין עץ הספירות לשבעת ימי בראשית. ההקבלה בין שבעת ימי בראשית לבין מערכת הצ'קרות, הכוללת שבעה מרכזי אנרגיה עיקריים, היא מתבקשת. שבעת ימי בראשית הם סמלים לתהליכים רוחניים, ואינם תיאור של משך הבריאה. כל מושגי הזמן הנזכרים בסיפור הבריאה - יום, בוקר, ערב - נובעים מתנועת הארץ ביחס לשמש; והרי השמש, עפ"י הכתוב, נבראה רק ביום הרביעי. מושגי הזמן והמרחב תופסים רק בתוך המסגרת של העולם הנברא. השימוש בימי השבוע לתיאור תהליך הבריאה נועד להמחיש שהבריאה איננה מאורע היסטורי חד פעמי, אלא תהליך רוחני המתרחש בכל רגע נתון, כאן ועכשיו. השבוע מיצג את המחזוריות, לאחר היום השביעי מגיע שוב היום הראשון וחוזר חלילה. התקבלותו של השבוע כיחידת זמן היא ייחודית. בניגוד לכל יחידות הזמן האחרות הוא אינו נובע מתנועת גרמי השמיים. היום נקבע עפ"י סיבוב כדור הארץ מסביב לעצמו; החודש (העברי) נקבע עפ"י סיבוב הירח מסביב לכדור הארץ; והשנה נקבעת עפ"י סיבוב כדור הארץ מסביב לשמש. השבוע כנראה מיצג תהליך רוחני שהביטוי לו באדם הוא מערכת הצ'קרות - צלם אלהים.

סיפור הבריאה המקראי ממחיש כיצד מתגלה האנרגיה האלהית בעולם ויוצרת את עולם התופעות - עולם הריבוי - מתוך האחדות של האל הנעלם. המוטיב החוזר בסיפור המקראי הוא ההבדלה - הפיכת האחדות לריבוי - כפי שמומחש במובאות הבאות מבראשית א':

 

ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

 

ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

 

 

ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים

ולימים ושנים

 

ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך

 

יום הבריאה השביעי הוא פסיבי - הוא איננו שותף לתהליך הבריאה, אלא בו מתרחשת שביתה - הפסקה בזרימת האנרגיה. בסימבוליקה הקבלית הספירה האחרונה - המכונה גם שכינה - היא נקבית. היא מקבלת אנרגיה מכל הספירות שמעליה, באופן פסיבי, ומעבירה אותה לעולם, כתלות בתנאים השוררים בו.

 

השכינה, או השבת, היא הצ'קרה השביעית - בבסיס עמוד השדרה. אנרגיית החיים קיימת בה במצב רדום - שובתת - ומתעוררת רק בעקבות תרגול רוחני מתאים. עלייתה של אנרגיית החיים, הנקראת גם אנרגיית הקונדליני, לאורך חוט השדרה היא תחילתם של חיים רוחניים אצל האדם. זהו המסע חזרה - מעולם הריבוי אל האחדות האלוהית. מסע זה מתרחש בתוכנו, במודעות שלנו, באמצעות מערכת הצ'קרות, שהיא צלם אלהים החקוק בתוכנו. זוהי לדעתי התובנה העמוקה של המונח צלם אלהים. אדם אינו צריך לחפש את הרוחניות מחוצה לו, הוא אינו צריך לטוס לחלל כדי להבין את סודות הבריאה. תרשים הבריאה - עץ הספירות, חקוק בתוכנו, במרכז הווייתנו. בכל רגע נתון האנרגיה האלהית יוצרת ובוראת את העולם כאשר היא זורמת במורד עץ הספירות. אולם אותו עץ ספירות - צלם אלהים הטבוע בתוכנו - מאפשר לנו לעלות חזרה מהפירוד אל האחדות. מהעולם הנברא אל ההוויה הרוחנית של אלהים. צלם אלהים הוא הפוטנציאל הקיים בכל אדם להגיע להארה רוחנית.

 

 


על המחבר:

אלי מלכי הוא תלמידו של סטוארט פרין ובעצמו מורה למדיטציית קונדליני. סטוארט פרין חי בארה"ב ומבקר בישראל לעיתים קרובות.

פרטים ליצירת קשר:

ת.ד. 44034 ירושלים 91440

טלפון: 6568906 - 02

דואר אלקטרוני:מאמרים נוספים על התפתחות רוחנית:


הנחש המקראי והארה רוחנית - אלי מלכי

 

יוגה עברית - אלי מלכי

 

אור בוקע מן האין - אלי מלכי

 

חיים רוחניים ומדיטציה - אלי מלכי

 

ספר יצירה: סיפורו של היקום - אלי מלכי

 

מערכת הצ'קרות - אלי מלכי

 

מדיטציית קונדליני בישראל

רוחניות בצל המלחמה - אלי מלכי

 

המורים שלי:


מי אני ? - סטוארט פרין

 

רודי (סוואמי רודרננדה)

 

אתר הבית של סטוארט פרין (אנגלית)

 


אלי מלכי - כל הזכויות שמורות © 2002.

מספר המבקרים באתר זה עד כה הוא