Make your own free website on Tripod.com

פיננסי - טיפ

האתר הישראלי לייעוץ פיננסי


 מה תמצאו באתר זה?
באתר תמצאו דוגמאות של ניתוח אפשרויות שונות לחסכון לטווחי זמן קצרים (עד שנה). המידע באתר מתייחס אך ורק למסלולי חסכון בעלי רמת סיכון נמוכה. ניתוח עדכני ומלא ניתן על ידנו בתשלום; האחריות על השימוש בהמלצות היא על המשתמש בלבד
כמפורט בסעיף האחריות להלן.

 מי אנחנו?
פיננסי-טיפ היא חברת ייעוץ כלכלי העוסקת בבניית מודלים כמותיים המשמשים לחיזוי ולקבלת החלטות בנושאי מימון וכלכלה. החברה פיתחה מספר מודלים שחלקם הגדול פורסם בעיתונות המקצועית ובמאמרים אקדמיים. מידע נוסף על החברה ניתן למצוא
באתר הבית שלנו.

 כיצד להמשיך מכאן?
מומלץ להתחיל בחלק הכללי הסוקר את התחזיות שבאמצעותן אנו מגבשים את המלצותינו. חשוב מאוד לקרוא גם את החלק המתייחס לנושא האחריות על מנת למנוע אי הבנות. בעמוד עזרה ניתן למצוא הסבר למונחים בטבלאות.ההמלצות גופן מתחלקות לשלושה חלקים:

פיקדונות וניירות ערך (ני"ע) בשקלים,


פיקדונות וני"ע צמודים למדד,


פיקדונות וני"ע צמודים לדולר. למעונינים לקבל מידע נוסף על שירותינו: אנא צרו עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני.


או בטלפון: 6568906-02


This site was visitedtimes already

פיננסי-טיפ © 1999 עליזה מלכי - כל הזכויות שמורות.